Annemarie Prins
Konijnenlaan 28
2243 ES Wassenaar
Mobiel: 06- 31 00 05 36
Info@Natuurlijkverbonden.nl
We zijn allemaal op zoek naar een levenswijze, een baan, een partner, die bij onze ware natuur past. Maar als we
niet weten wie we in wezen zijn en wat we willen is het moeilijk om de juiste keuzes te maken. Onze opvoeding en
levensomstandigheden van het verleden hebben voor een groot deel bepaald wie wij zijn geworden. Er werd vooral
veel aandacht besteed aan ons denk- en doe-vermogen (ons IQ en AQ), echter er werd ons niet gevraagd om stil
te staan bij onze gevoelens en drijfveren (EQ en SQ).

Als wij leren om te voelen wat er in ons om gaat, te luisteren naar onze innerlijke stem, en te leven volgens onze
diepste wensen, dan creŰren we uiteindelijk het leven dat past bij onze ware natuur. We maken kennis met onze
natuurlijke talenten en drijfveren, kunnen ons verbinden en overgeven aan de flow van het leven en voelen ons
succesvol. Niet omdat we bewust streven naar geluk, maar omdat we gehoorzamen aan de intu´tieve drang om te
doen wat we het liefste willen doen.

Natuurlijk verbonden helpt mensen om te leven en werken vanuit hun essentie, want wie leeft en werkt met hart en
ziel, leeft met plezier, werkt met passie, voelt zich gezond en sterk, verlegt z'n grenzen, en verhoogt z'n
prestaties. De natuur spiegelt ons hoe te leven zonder moeite. Heb je ooit een eik ontmoet die zijn uiterste best
doet om een appelboom te zijn? Als je leeft en werkt volgens je ware natuur luister je naar je innerlijke stem, voel
je je veelal goed en geef je jezelf helemaal zonder al te veel inspanning. leven en werken volgens onze ware
natuur is leven en werken vanuit je hart; leven en werken in liefdevolle verbinding met onszelf en onze omgeving.